×

جستجو

فاطمه توانایی

فاطمه توانایی

مورخ و واقعیات او
فاطمه توانایی

یادداشتی به بهانۀ «پرسش از حقیقت در تاریخ» در برنامۀ کتاب‌باز، پخش‌شده از شبکۀ نسیم، در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۶ به دعوت حسین دهباشی، شاید پس از ماه‌ها، تلویزیون خانۀ ما روشن شد. حسین دهباشی، مورخ و مستندساز، مهمان برنامه‌ای بود به نام کتاب‌باز. آن طور که از ظاهر برنامه و توضیح سروش صحت، مجری برنامه، بر می‌آمد، قصد برنامۀ کتاب‌باز آشنا کردن مردم با نویسندگان و آشتی دادن آنها با کتاب است و مخاطبش عموم مردم‌اند. بخش اول گفتگو بهانۀ نوشتن این یادداشت‌ شد. سروش صحت جایی در ابتدای برنامه پرسید که چه طور می‌توانیم به تاریخ استناد کنیم...

افراشتن بنا، ساختن فرهنگ
فاطمه توانایی

داستان مسجدعلی، هارونیه و مدرسۀ حاج‌حسن اصفهان داستانی عبرت‌آموز از جنس داستان‌های دورۀ گذارفرهنگی است. مسجد علی بر مسجدی به نام جامع عمر تمیمی ساخته شده است. سال‌ها پس از ساخت سردر و گنبد مسجدعلی( ۹۲۹ق) در سال ۱۰۴۴ق،  عزالدین گلستانه در توصیف مکان دفن هارون از مسجدی به نام جامع عمر تمیمی یاد کرده است،  اما مردم عادی در همان سال‌ها مسجد را مسجد علی می‌نامیدند، نه مسجد عمر. یکی از دو مدرسه مجاور مسجد علی، مدرسۀ حاج‌حسن (مدرسۀ شمالی مسجد علی) یا مدرسۀ هارونیه (مدرسۀ غربی امامزاده هارونیه) احتمالا همان مدرسۀ حنفیه است که سلطان محمد سلجوقی در...

معماری بدون تاریخ هیچ است
فاطمه توانایی

چند روز پیش مدتی در پایانۀ تجریش منتظر بودم. تابلوی دو لتی آنجاست که پیش از آن روز برای من مصداقی از هزاران تابلوی راهنمایی و رانندگی سطح شهر بود، بدون ویژگی خاصی که آن را از بقیه متمایز کند.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر