×

جستجو

صحافی لاکی ایرانی: سیری در لایه‌های آن و دشواری حفاظت | برگزاری سخنرانی

Persian lacquered bookbinding: A journey through its layers and conservation challenges

Persian artisans are known for their contributions to the field of bookbinding, with the lacquered bookbinding technique being one of their notable breakthroughs. This intricate technique involves multiple layers, each with their own materials, methods, and motifs that have been used from the Safavid to Qajar periods. 

Professor Barkeshli will delve into the details of each layer and explore the various treatments used during manufacture, as well as providing insight into the environmental enemies of the lacquered bookbinding.

 

سخنران: ماندانا برکشلی

میزبان: کتابخانه وستون

زمان: ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ | ۶ تیر ۱۴۰۲

 

برای اطلاعات بیشتر به پیوند زیر مراجعه کنید:

https://visit.bodleian.ox.ac.uk/event/jun23/persian-lacquered-bookbinding

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
روایت جهان: برآمدن تاریخ‌های جهانی معماری | پترا بروور، مارتین برسانی، درو آرمسترانگ (و.)
سدۀ نوزدهم زمانۀ برآمدن گونۀ جدیدی از معماری‌نویسی بود: تاریخِ جامع معماری جهان. این ژانر غالباً بیانگر نوعی جهان‌بینی عمیقاً اروپامدارانه بود؛ در عین حال...
مجموعه‌داران خصوصیِ هنر اسلامی در پایان سدۀ نوزدهم در لندن: آرمان ایرانی| ایزابل گدوان
بر مبنای رویدادی مهم، یعنی نخستین نمایشگاه «هنر ایرانی و عربی» که به همت باشگاه نجیب‌زادگان لندن در ۱۸۸۵ برگزار شد، در این کتاب [داستان] نسلی از مردان دنبال می‌شود، تفاوت میان «دوستداران هنر» و «خبرگان» و «متخصصان» و «مجموعه‌داران» پیگیری می‌شود و همۀ ساز و کارهای پدیدآیی شیفتگی نیست به شرق بررسی می‌شود.
معرفی کتاب: شهر مملوک در خاور میانه
مریم حیدرخانی
این کتاب پژوهشی بین‌رشته‌ای در بارۀ تاریخ شهر، تجربه‌های شهری و شهرسازی دورۀ مملوک (۱۲۵۰- ۱۵۱۷م) است. تمرکز آن بر سه شهر کمتر مطالعه شده در منطقۀ سوریه (بلاد شام)، اورشلیم، صفاد و طرابلس است و در تلاش است تا رویکرد و روش‌شناسی جدیدی برای فهم شهرهای تاریخی عرضه کند. لوز با استفاده از متون مختلف و بررسی‌های میدانی بسیار ویژگی‌های شهر مملوک و هم‌چنین جنبه‌های مختلف شهرسازی در این منطقه را تشریح می‌کند و شهر پیشامدرن در خاورمیانه را به عنوان معیاری معتبر و مفید برای مطالعۀ زمینه‌های مختلف مانند معماری، تاریخ هنر، تاریخ و سیاست و محیط مصنوع مطرح می‌کند.  نویسنده بر این اعتقاد است که فضای شهری بلاد شام مانند شهرهای دیگر مناطق نتیجه و فرایند نیروهای مختلفی است که با هم و همیشه آنها را شکل داده است. نویسنده با دیدگاهی انتقادی به نظریه‌های پیش از این دربارۀ شهرهای اسلامی به سراغ شهرهای ذکر شده رفته و...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر