×

جستجو

فراخوان ارسال اسکیس، کروکی و ترسیمات دستی از صحنه‌های خیابانی و مواجهه‌های شهری برای شمارۀ جدید مجلۀ یادداشت‌های خیابانی

We are looking for sketches, drawings, and other hand-drawn illustrations of street scenes and urban encounters for Streetnotes 30 Sketchbook: Drawing the City.

We call upon artists, ethnographers, and poets to draft the city by way of drawing, in maps, in street scenes, in urban encounters, and impressions, to find and illustrate the city in a way that complements, problematizes, or critiques and reimages the everyday life of urban traffic and behaviors. 

The fluid production and distribution of the image, enabled by the omnipresence of phone cameras, has transformed the lived condition of the street. The city and its subjects respond to this new level of self-surveillance with a consciousness of representation, where-in both image-maker and image-subject, achieve their highest-level of objective validation from the subjectivity of photography.

The testament of digital photography, however, has also naturalized a transparency of vision, one in which, the photographer and her subject share a compact on the limits of representation, agreeing on a particular digital surface, and masking those places where light will not reflect.

Streetnotes 30: Sketchbook, Drawing the City seeks to pierce this opaque quality of urban representation, to bypass the camera’s eye, and take up, instead, the pen (or other drawing tools). 

Contributors may submit up to five drawings of city or street scenes saved as JPEG images: 700x800 150dpi. Please embed images in a Word document, and provide a submission title, a brief abstract, and any related notes or captions. 

- موضوع ویژۀ این شمارۀ مجلّه: ترسیم شهر

- موعد ارسال:  ۱ دسامبر ۲۰۲۲| ۱۰ آذر ۱۴۰۱

- اطلاعات بیشتر دربارۀ مجله: https://escholarship.org/uc/ucdavislibrary_streetnotes

- صفحۀ ارسال آثار: https://escholarship.org/uc/ucdavislibrary_streetnotes/submissionguidelines

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
خاستگاه‌های اسطوره‌ای و کیهانی ارگ بخارا
جعفر طاهری
مطالعه حاضر بخشی از خاستگاه‌های ناشناخته معنایی و نمادین شکل‌گیری این ارگ و قلعه‌‌ـ‌شهرهای ایران را بر پایه تحلیل و تفسیر متون کلاسیک و افسانه‌های مستند بررسی می‌کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که ارگ بخارا بر اساس کهن‌الگوی مفهومی آرمانشهر کنگ‌دژ و شکل هندسی بنات‌النعش (هفت ستاره در صوت فلکی دب اکبر)، که در کیهان‌شناسی ایرانی نقش حفاظت و پاسداری از ستارگان ثابت را برعهده داشته، ساخته شد.
روان-مکان در امضاهای روی کتیبه‌ها: معانی صریح و تلویحات متن در هنر دوره صفوی| سخنرانی مجازی مهرو موسوی
By working between the two media of art and literature, this paper challenges some manners by which the textually infused arts of the early modern Iran have been conventionally perceived.
دولت احیاگر: رساله‌ای در باب سیاست شهر| ژاک دونزولو، فیلیپ استب
شورشی که در سال۱۹۸۱ در محله‌ی منکت در حومه‌ی شهر لیون در فرانسه آغاز شد و برای چند روز این شهر را به صحنه‌ی یک...
لوح درويش‌ها در تكيۀ معاون‌الملک كرمانشاه| معصومه (ناهيد) عاصمی
تکیۀ معاون‌الملک کرمانشاه، فضایی برای بزرگداشت نبرد کربلاست. اين تكيه با لوح‌های روایی بزرگی تزيين شده است كه کاشی‌های هفت‌رنگ دارند و صحنه‌های گوناگوني از رویداد كربلا را به تصویر می‌کشند. در يكي از لوح‌های بزرگ كه تمام دیواری را پوشانده است، شماري درویش در صحنه‌ای معمارانه كه شبیه به یکی از فضاهای تکیه است، به تصویر كشيده شده‌اند. تصويرسازي اين لوح با رویدادهای کربلا پيوندي ندارد و به نظر مي‌رسد خارج از ترتیبِ تزيين تکیه بوده است. در این مقاله کوشیده‌اند شمایل‌نگاری اين تصویر را رمزگشایی كنند تا دريابند چرا اين تصویر در ترتیبِ تزيين تكيه که كاملا با نبرد کربلا پيوند دارد، گنجانده شده است.    Massoumeh (Nahid) Assemi (2021). "The Panel of Dervishes at the Tekkiyeh Moʿaven al-Molk in Kermanshah (Figure 1)," in Iran, 59:1, 119-129, DOI: 10.1080/05786967.2019.1679035 اطلاعات بیشتر: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/05786967.2019.1679035

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر