×

جستجو

ماشین‌های زندگی: مدرنیسم و زندگی خانگی| ویکتوریا رازنر

تحولاتِ جریان عادی زندگی خانگی جزو مهم‌ترین پدیده‌های اجتماعی دوران مابین دو جنگ جهانی بود؛ یعنی وقتی که خانه به منزلۀ مشکلی که باید حل کرد به کانون توجهات آمد: آن را از نو متصور شدند، ساده‌سازی‌اش کردند، به آن برق رساندند و در کل تمیزتر شد. 

نویسندگان مدرنیست زندگانی خود را در عصری تاریخی یافتند که طراحی و معنای زندگی خانگی گویی داشت از نو زاده می‌شد.

از خلال مرور ادبیات، معماری، طراحی (دیزاین)، علم و فنّاوری، کتابِ ماشین‌های زندگی نشان می‌دهد که چطور مدرنیزاسیونِ خانه به تحولاتِ عمیق در زندگی خانگی انجامید و بر مجموعه‌ای از مفاهیمِ در حال ظهور از جمله استانداردسازی، روش علمی، کارکردگرایی، علم بهینه‌سازی و غیره تکیه کرد؛ تحولات و مفاهیمی که پایه‌های ادبی مدرنیسم را شکل می‌دهد و در محل تلاقی مدرنیسم و مدرنیته قرار دارد.

حتی زمانی که نویسندگان مدرنیست این حصولِ در حال گسترش مدرنیزاسیون به خانه را نقد کردند، نقدشان بر پایۀ واژگانِ مفهومی مدرنیزاسیون بود تا  هم به طور صوری و هم مضمونی به مدرنیسم ادبی پایبند بمانند. کارِ رازنر در این کتاب روش‌شناسی جدیدی برای مطالعاتِ میان‌رشته‌ایِ مدرنیسم به دست می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه ابداعِ دوبارۀ زندگی خانگی کانونِ ادبیات مدرنیستی است.

Machines for Living: Modernism and Domestic Life

by Victoria Rosner

Oxford University Press, 2020

فهرست مطالب کتاب به این قرار است:

1: Introduction: Machine Age Homes

2: Minimum Writing

3: "Fear in a Handful of Dust:" Modernism and Germ Theory

4: "Regular Hours and Regular Ideas:" Originality in the Age of Standardization

5: Modernism's Missing Children: Mass Production and Human Reproduction

6: The House that Virginia Woolf Built (and Rebuilt)

 

اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://global.oup.com/academic/product/machines-for-living-9780198845195?facet_narrowbypubdate_facet=Last%203%20months&lang=en&cc=nl

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
جایگاه دانش‌پژوهی در هنر معاصر و مدرن متأخر ایران | نشست مجازی
در سال‌های اخیر، شاهد جهش مساعدی در انتشار کتاب‌هایی بوده‌ایم که به کاوش در جنبه‌های مختلف هنر مدرن و معاصر ایران اختصاص دارد. این انتشارات...
««خانه‌ی شاه خانه‌ی مردم شد»؛ روایت کردن تاریخِ ایرانِ مدرن در موزه‌ی سلسله‌ی پهلوی» | مرضیه بازیار و رابرت استیل
در این مقاله، موزه‌ی سلسله‌ی پهلوی، که در سال ۱۹۷۶م و در طی جشن پنجاه سالگی حکومت پهلوی تأسیس شد، بررسی می‌شود. موزه در درون کاخ مرمر، سکونت‌گاه قبلی شاه در مرکز شهر، ساخته شد و بنا بود تا به یاد پیروزی‌های خاندان پهلوی برپا شود و نسخه‌ی رسمیِ حکومت پهلوی را از تاریخ ایران مدرن عرضه کند.
فراخوان ارسال مقاله برای همایش: «میراث مدرن در عصر آنتروپسن (Anthropocene)»
Submissions are invited from researchers, academics, and practitioners. The organisers are seeking papers or equivalent submissions that critically engage with reframing, re-evaluating, decentring, and decolonising recent, hidden or marginalised pasts in pursuit of achieving more equitable, just, and sustainable futures. Participants will contribute to the completion of the Cape Town Document on Modern Heritage, supporting policy change at a global level through our partner UNESCO.
ایران درّودی درگذشت
ایران درّودی، نقاش، منتقد هنری، کارگردان و نویسندۀ ایرانی، امروز در ۸۵ سالگی در اثر ابتلا به کرونا درگذشت. از او بیش از هر چیز...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر