×

جستجو

نقد در عمل | برگزاری همایش به میزبانی دانشگاه هنر‌های کاربردی وین

The conference asks on the one hand art critics about their own decisive art experience, which led them to work as art critics, and on the other hand artists about their understanding of the practice of criticism in general that underlies the impulse for their own (art) critical activity. Within this field of reference situated between different media, the practice of criticism is to become recognizable not so much as a universally applicable and always already legitimate method, but rather as a historically specific attitude or positioning in which the contingency of one’s own conditionality is accepted and transformed into the social-symbolic space of contemporary art. Here, the lack of a given canonical meaning corresponds to the importance of an engaged practice of judgment, in which one’s own indeterminacy can appear as a condition for the possibility of a symbolic opening onto a beyond of art and criticism.

 

List of conference lectures:

- Introduction by Helmut Draxler and Hannes Loichinger

- Alex Kitnick: Talking criticism

Panel "The Art of Criticism"

- Jay Chung: Mind Over Matter?

- Tanja Widmann: Ah, critique!

- Ken Okiishi: Against Better Judgement: Problems in the Artist as Critic

- Judith Barry: Casual Confrontations

Panel "The Criticism of Art"

- Catherine Chevalier: Forms of Articulation of Art Criticism and Art Practices, and Beyond

- Kristian Vistrup Madsen: Discernment and Distinction: Current challenges in the practice of art criticism

- Jakob Schillinger: Prost Critical

- Valérie Knoll: Criticism is banned from my house

Panel "The Media of Criticism"

- Anke Dyes: Big Data as Woman, or, The Fear of Selling Out

- Taslima Ahmed / Manuel Gnam: Critical update required: your current version of art critique no longer runs on this operating system

- Megan Francis Sullivan: Jill Johnston: The Disintegration of A Critic. A Walk-through

- میزبان: دانشگاه هنرهای کاربردی وین

- زمان: ۱ تا ۲ ژوئن ۲۰۲۳ | ۱۱ تا ۱۲خرداد ۱۴۰۲

- اطلاعات بیشتر:

https://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte-2016/data/uploads/Aktuelles/Veranstaltungen/2023/The_Practice_of_Criticism_Program.pdf

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
فراخوان ارسال نوشتار برای آسمانه: معضلات آرشیوهای اسناد ایران
آسمانه در صدد پرداختن به پرونده‌ای است با عنوان «گنج و مار» درباره‌ی معضل دسترس به آرشیوهای مدارک نوشتاری و تصویری در ایران؛ آرشیوهای کاخ...
دست‌خط آدمی | گزیده‌ای از «وعده‌ی دیدار در تاریخ: شکل‌هایی از مواجهه با کتاب‌های دست چندم»، نوشته‌ی سیدفرزام حسینی
«دست‌خط آدمی، امضای او، برای من نشانی از حیات است، حیاتِ کتاب و لمس دستی از گذشته، که وقتی کتاب را ورق می‌زنم، یقین پیدا می‌کنم پیش از من دست‌کم یک نفر این کتاب را اگر نخوانده، حداقل تورق کرده، و این حیات فرضی اما حتماً حقیقی، ماشین تخیلم را به راه می‌اندازد. زمان را برش می‌زنم و مکان را می‌گردم در گذشته به دنبال کسی که این کتاب دستش بوده و هم‌زمان آینده را هم خیال می‌کنم که این کتاب در دستِ دیگری خواهد بود و آیا او هم به من فکر خواهد کرد؟
«شکستن سقف شیشه‌ای: جایگاه و تصویر زنان در مجلات معماری ایران (۱۹۴۶-۲۰۰۱)»
سینا زارعی
سینا زارعی در این مقاله، سیر دگرگونی مجله‌های معماری ایران را، با تمرکز بر تغییراتی بررسی کرده است که در طی سه بازه‌ی زمانی از ۱۹۴۶ تا ۲۰۰۱ در بازنمایی جایگاه زنان رخ داده. چنانکه متن او نشان می‌دهد، در ابتدای راه (از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۹)، مجلات معماری فضای چندانی برای مشارکت زنان ایجاد نمی‌کردند، فقط به بازنمایی آنها در محدوده‌ی نقش‌های سنتی و غیرمترقی می‌پرداختند و گاهی نیز از ملکه ایران در جایگاه زنی موفق و تأثیرگذار سخن می‌گفتند.
تقریظ کتاب تعامل مرمت و تاريخ معماری در ايران
مهرداد قیومی بیدهندی
انسان‌ها از دیرباز شغل‌ها و علایق و مشغولیت‌هایی گوناگون داشته‌اند. برخی از این پیشه‌ها و مشغولیت‌ها به تنظیم محیط طبیعی و دست‌کاری در آن و...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر