×

جستجو

مبانی نظری نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف | مهرداد قیومی بیدهندی، مونا بلوری بزاز

«مبانی نظری نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف» مهرداد قیومی بیدهندی، مونا بلوری بزاز نشر و پژوهش شیرازه کتاب، ۱۴۰۳ هدف این کتاب غنی کردنِ نظریِ مبحثِ فرمالیسم در معماری و فرارفتن از اندیشه‌های رایج و قالبی فرمالیستی و پیش نهادنِ رویکرد فرمالیسم ژرف در نقد اثر معماری است؛ رویکردی که از فرم معماری آغاز کند، اما در سطح آن فرونماند و در آن تعمق کند. برای این مقصود، از فرمالیسم روسی در نقد ادبی بهره می‌گیریم. سخن را از سابقه‌ی پرداختن به فرم در معماری آغاز می‌کنیم و به شناختن و معرفی اجمالی نقد فرمالیستی معماری برمی‌آییم. آن‌گاه به سروقت سنت نقد ادبی/ نظریه‌ی ادبی می‌رویم و به جست‌وجوی نظریه‌ها و رویکردهای فرمالیسم ادبی برمی‌آییم. پیش از آنکه از سفر خود به مطالعات ادبی به سوی معماری بازگردیم، به شباهت‌ها و تفاوت‌های زبان و ادبیات با معماری می‌پردازیم و از لازمه‌های سفر و تردد بین این دو حوزه می‌گوییم. آن‌گاه دستاوردهای خود از سفر به مطالعات ادبی را در میدان نقد و نظریه‌ی معماری می‌افکنیم و در نهایت، پیشنهاد خود را ــ رویکرد فرمالیسم ژرف در نقد معماری ــ عرضه می‌کنیم. فهرست مطالب کتاب: پیشگفتار مقدمه فصل ۱. فرم در مطالعات معماری ۱- ۱. فرم اثر و خوانش آن ۱- ۲. مفهوم فرم و فرمالیسم در معماری فصل ۲. فرم در مطالعات ادبی ۲- ۱. سیر تطور مفهوم فرم در مطالعات ادبی ۲- ۲. فرمالیسم روسی ۲- ۳. مفاهیم اصلی ۲- ۴. مدل‌های مطالعه ۲- ۵. فرمالیسم متأخر، ساختارنگری، نقد نو فصل ۳. معماری چون زبان ۳- ۱. سابقه‌ی تشبیه معماری به زبان ۳- ۲. چند اصطلاح نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی ۳- ۳. بناها و معناها ۳- ۴. رَواییِ قیاس معماری و زبان مؤخره فصل ۴. معماری چون ادبیات ۴- ۱. معماری و دلالت ثانویه ۴- ۲. مطالعات درزمانی در معماری ۴- ۳. معضلِ داوریِ زیبایی‌شناختی ۴- ۴. بازاندیشیِ نشانه‌شناسیِ معماری فصل ۵. مدل سیستمی ۵- ۱. امر ادبی و امر غیرادبی ۵- ۲. مراتب مطالعه‌ی ادبیات ۵- ۳. کارکرد ۵- ۴. تاریخ ادبیات ۵- ۵. جایگاه نشانه‌شناسی در مدل سیستمی نتیجه فصل ۶. رویکرد فرمالیسم ژرف و نقد سیستمی معماری ۶- ۱. معماری و نامعماری ۶- ۲. مراتبِ خوانش و نقد معماری ۶- ۳. کارکرد معماری ۶- ۴. تاریخ معماری ۶- ۵. معماریت و نشانه‌ها ۶- ۶. پرسش‌هایی از منظر فرمالیسم ژرف ۶- ۷. امکانات رویکرد فرمالیسم ژرف در نقد معماری ۶- ۸. مؤخره فهرست منابع واژه‌نامه‌ی انگلیسی- فارسی واژه‌نامه‌ی فارسی- انگلیسی نمایه برای تهیه‌ی کتاب، می‌توانید به این کتاب‌فروشی‌ها مراجعه کنید: کتاب‌فروشی مولی، خ. انقلاب، نرسیده به ابوریحان، تلفن ۶۶۴۰۹۲۴۳؛ کتاب‌فروشی پرهام: خ. انقلاب، ابتدای خ. ۱۲ فروردین، تلفن ۶۶۴۶۸۲۳۵؛ شهر کتاب نیاوران (نشر کارنامه)، خ. شهید باهنر (نیاوران)، چهارراه کامرانیه، تلفن ۲۲۲۸۵۹۶۹.

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
زبان تاریخ هنر | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
سلسله کتاب‌های «مطالعات دانشگاه کیمبریج درباره‌ی فلسفه و هنرها» میدان بحث مشترک فلسفه و رشته‌های مرتبط با نقد تاریخ هنر و ادبیات و فیلم و...
تاریخ هنر: مفاهیم اصلی | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
در این کتاب، بیش از دویست مفهوم اصلی تاریخ و مباحث نظری هنر و فرهنگ تجسمی به‌صورتی روشمند و سامانمند و بحث‌انگیز گرد آمده است....
تاریخ هنر پس از مدرنیسم | پاره‌ای دیگر از کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
مهرداد قیومی بیدهندی
کتاب در حوزه‌ی فلسفه‌ی تاریخ هنر است. نویسنده استادِ تاریخ هنر است و مسئله‌ی اصلی‌اش محدودیت‌هایی است که روایت‌های دانشگاهی و روایتِ مدرن از تاریخ...
آجربهمنی‌ها
مهرداد قیومی بیدهندی
هروقت که از کنارِ یک خانه‌ی آجربهمنی می‌گذریم، یا به آن وارد می‌شویم، تاری از تارهای درونمان به صدا درمی‌آید. ‏انگار خانه‌ی آجربهمنی صدایی می‌دهد...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر