×

جستجو

برگزاری همایش سالانۀ «معنای ایران» به صورت مجازی: ایران در گذار به نظم دنیای جدید

میزبان: مرکز مطالعات ایرانی مدرسۀ مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه لندن

تاریخ برگزاری: ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰| ۸ آذر ۱۳۹۹

 

- The Idea of Iran: Iran in Transition to a New World Order

- Organiser: Centre for Iranian Studies, SOAS and the Shahnama Centre for Persian Studies, Pembroke College, University of Cambridge.

- Date: 28 November 2020| Time: 11:45 AM

 

در سدۀ هجدهم، حکومت صفویان فروپاشید؛ [حکومتی] که همراه با دوره‌ای طولانی از صلح و ثبات و رشد نسبی، رو در رویی‌هایی نزدیک‌تر با اروپاییان، و توجه اروپاییان  به ایران بود. سده‌های بعدی، متضمن گستره‌ای آشفته از تجزیه و احیا، رکود، توسعه و رقابت سلسله‌ها بود؛ به طوری که مبارزه بر سر قدرت در میان نادر و افشاریان در شرق، زندیان در جنوب، در جریان بود و در نهایت به پیروزی قاجاریان در شمال رسید. همۀ این وقایع در زمانی رخ داد که در اروپا نیز تغییرات اساسی، هم سیاسی و هم اقتصادی، در جریان بود. [از جمله] انقلاب‌های صنعتی و کشاورزی و انقلاب فرانسه و تهدید  ماندگارِ اقتدارگراییِ رژیم‌های کهن. به خاطر ناامنیِ رایج،  مسافران و تجار از ایران فاصله گرفتند و نظرشان بیش از همیشه به هند جلب شد. هنگامی که ایران از انزوای خصوصی خارج شد، به دنیایی جدید قدم گذاشت که تحت تسلط قدرت‌های اروپایی بود. یکی از پیامدهای فراوان آن، از دست دادنِ بی‌رحمانۀ مرزها در شمال و شرق بود که در پایان آن، مرزهای کنونی ایران پدید آمد. از آنجا که معمولاً پایان سدۀ هجدهم را، هم‌چون دورۀ پس‌رفت و افول می‌پندارند، تعجبی ندارد که این دوره هنوز به خوبی مطالعه نشده و دستاوردهای هنری و علمی و توسعه‌های اجتماعی-اقتصادی آن مغفول مانده است. با بنیانِ سلسلۀ نسبتاُ باثباتِ قاجاریه از سال ۱۷۹۷، آسان می‌نمود که به دنیای صفویان، به منزلۀ عصر طلایی نگریست و همۀ پیشرفت‌های بعدی را در ریشه‌های صفوی‌شان جست.

در این دوره، مراد از ایران چیست؟ آیا می‌توانیم نحوۀ نگاه مردمان آن عصر به سنت‌ها و محیط (طبیعی یا مصنوع) را از هم تمیز دهیم؟ دیدگاه خارجیان چه بود؟ و  دانش جدید چگونه جنبه‌های ویژۀ این دوره را تعریف کرده است؟ اینها بعضی از پرسش‌هایی است که امیدواریم در این همایش به آن بپردازیم؛ همایشی که به این دورۀ پیچیده و دشوار اختصاص دارد که در آن ایران حضوری کوتاه در نظم دنیای جدید داشت.

 

- فهرست سخنرانان:

- Firuza Abdullaeva, University of Cambridge

- Assef Ashraf, University of Cambridge

- Kevin Gledhill, Yale University

- Kianoosh Motaghedi, Artist and Islamic Art researcher

- Sajjad Nejatie, University of Toronto

- Janet O’Brien, The Courtauld Institute of Art

- John Perry, University of Chicago

- Fatema Soudavar Farmanfarmaian, Soudavar Memorial Foundation

- Ernest Tucker, US Naval Academy

 

- اطلاعات بیشتر:

https://www.soas.ac.uk/smei-cis/events/idea-of-iran/28nov2020-the-idea-of-iran-iran-in-transition-to-a-new-world-order.html

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
جایگاه دانش‌پژوهی در هنر معاصر و مدرن متأخر ایران | نشست مجازی
در سال‌های اخیر، شاهد جهش مساعدی در انتشار کتاب‌هایی بوده‌ایم که به کاوش در جنبه‌های مختلف هنر مدرن و معاصر ایران اختصاص دارد. این انتشارات...
««خانه‌ی شاه خانه‌ی مردم شد»؛ روایت کردن تاریخِ ایرانِ مدرن در موزه‌ی سلسله‌ی پهلوی» | مرضیه بازیار و رابرت استیل
در این مقاله، موزه‌ی سلسله‌ی پهلوی، که در سال ۱۹۷۶م و در طی جشن پنجاه سالگی حکومت پهلوی تأسیس شد، بررسی می‌شود. موزه در درون کاخ مرمر، سکونت‌گاه قبلی شاه در مرکز شهر، ساخته شد و بنا بود تا به یاد پیروزی‌های خاندان پهلوی برپا شود و نسخه‌ی رسمیِ حکومت پهلوی را از تاریخ ایران مدرن عرضه کند.
فراخوان ارسال مقاله برای همایش: «میراث مدرن در عصر آنتروپسن (Anthropocene)»
Submissions are invited from researchers, academics, and practitioners. The organisers are seeking papers or equivalent submissions that critically engage with reframing, re-evaluating, decentring, and decolonising recent, hidden or marginalised pasts in pursuit of achieving more equitable, just, and sustainable futures. Participants will contribute to the completion of the Cape Town Document on Modern Heritage, supporting policy change at a global level through our partner UNESCO.
ایران درّودی درگذشت
ایران درّودی، نقاش، منتقد هنری، کارگردان و نویسندۀ ایرانی، امروز در ۸۵ سالگی در اثر ابتلا به کرونا درگذشت. از او بیش از هر چیز...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر