×

جستجو

حفاظت و مرمت میراث مصنوع: تاریخ فرهنگ حفاظت و پیشرفت‌های اخیر آن| سالواتوره دآگوستینو

واژۀ حفاظت، زمانی که در سیاق حفظ میراث مصنوع به کار می‌رود، اشاره به مفهومی ذاتاً پیچیده دارد که در طول زمان کامل شده؛ زیرا این مفهوم از دریافت از تاریخ در طول زمان تأثیر گرفته است. در این کتاب، تأکید شده که چرا درکی از تکامل فرهنگیِ رویکردهای حفاظتی باید ملزومه‌ای برای معماران و مهندسان باشد هنگامی که می‌خواهند در هماهنگیِ کامل با فرهنگ تاریخی-هنری حفظ میراث مصنوع جهان کار کنند.

به طور خاص، در این کتاب بحث شده که چگونه در نیمۀ دوم سدۀ اخیر، فرآیند حفاظتْ مهندسی، یعنی علمِ ایجاد کارکردهای عملیِ دانش، را نیز در خود جای داد؛ علمی که تا مدت‌ها فنون و مصالح را به نحوی غیرانتقادی به کار می‌برد و مداخلاتی در میراث تاریخی طرح‌ریزی می‌کرد که بسیار هجومی بود. در این کتاب هم‌چنین توجهی ویژه به مسائل مرتبط با خطر زلزله شده که ایتالیا، یونان، و پرتغال به طور خاص متأثر از آنند. [در کتاب حاضر] با جزئیات دربارۀ مسائلی که در زمان بحران و مراحل مرمت پدید می‌آید و هم‌چنین تعمیر و نگهداریِ دوره‌ای بحث شده زیرا رویکرد تعمیر دوره‌ای همواره سبب بهبود عملکرد یادمانِ مورد نظر می‌شود و مناسب‌ترین ابزار حفاظت میراث مصنوع است. در نهایت در این کتاب، نمونه‌هایی از مرمت بناها با مثال‌هایی از یادمان‌های برجسته گردآوری شده است.

این کتاب به کار اهالی حرفه و دانشگاهیان در حوزه‌های کلان‌تر مهندسی عمران، معماری، تاریخ هنر، تاریخ معماری، مرمت، و مدیریت میراث فرهنگی می‌آید.

- مشخصات کتاب:

Conservation and Restoration of Built Heritage: A History of Conservation Culture and its More Recent Developments

by Salvatore D'Agostino

Routledge, 2021

-فهرست مطالب کتاب:

1. A brief history of conservation

2. Conservation and restoration in Europe

3. Construction in antiquity

4. Heritage conservation

5. Traditional and innovative materials

6. Seismic risk from emergency to reconstruction

7. Constructive restoration

 

- اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب:

https://www.routledge.com/Conservation-and-Restoration-of-Built-Heritage-A-History-of-Conservation/DAgostino/p/book/9780367750954

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
تقریظ کتاب تعامل مرمت و تاريخ معماری در ايران
مهرداد قیومی بیدهندی
انسان‌ها از دیرباز شغل‌ها و علایق و مشغولیت‌هایی گوناگون داشته‌اند. برخی از این پیشه‌ها و مشغولیت‌ها به تنظیم محیط طبیعی و دست‌کاری در آن و...
مطالعاتی در تاریخ فرهنگی ایرانی | مجموعه کتاب
مجموعهٔ حاضر مجموعه‌ای از کتاب‌ها و پژوهش‌ها در حوزهٔ مطالعات ایرانی است؛مجموعه‌ای در امتداد محفل «مقالات پمبروک»، که به همت چارلز ملویل در کمبریح تأسیس...
سلجوقیان و جانشینان آنها: هنر، فرهنگ و تاریخ| شیلا کنبی، دنیز بایزید، مارتینا روجادی (و.)
سلجوقیان و جانشینانشان ــ در اصل برخاسته از اصل قبایل صحرانشین ترک‌تبار ــ از سدۀ یازدهم تا چهاردهم حاکمان پرقدرت سرزمین‌های وسیعی از آسیای میانه...
حرفۀ معماری در جهان باستان: مصر| اسپیرو کوستوف
فاطمه باقری
کتاب معمار [۱] مجموعه‌ای منسجم و روایی از یازده مقاله دربارۀ تاریخ حرفۀ معماری است که اسپیرو کوستوف آن را گردآورده است. هدف اصلی این کتاب ورای نگاشتن بخشی از تاریخ حرفۀ معماری، کمک به باز تعریف کار معماران بر مبنای تاریخ حرفۀ معماری است. در دهۀ شصت میلادی معماران و دانشجویان رشتۀ معماری با پشت سر گذاشتن رویدادهای جاری در معماری مدرن نسبت به آیندۀ کاری خود نگران بودند. این نگرانی عمومی جامعۀ معماران امریکا را بر آن داشت تا با ایجاد هیئتی از اعضای رسمی آیندۀ حرفۀ معماری را بررسی و موقعیت‌های احتمالی آینده را برای حضور پربار و گستردۀ طراحان حرفه‌ای بازبینی کنند. در این میان صدای اعتراض بسیاری از جوانان جویایِ کار در کتاب کوچکی از هربرت موشامپ [۲] با عنوان پروندۀ منسوب به معماری [۳] به چاپ رسید که چند جمله از آن به خوبی می‌تواند گویای حال‌ و هوای آن روزها باشد. موشامپ در این کتاب...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر