×

جستجو

افرا بانک

افرا بانک

پیچیدگی، همزیستی و تکثرگرایی ـ بخش اول
افرا بانک

سُها اوزکان| خلاصه ترجمه: افرا بانک مدرنیته و سنت‌گرایی دو دیدگاه متضادی هستند که ذهن روشنفکران معاصر را به خود مشغول می‌کنند. مدرنیته، که میراث انقلاب صنعتی است، به همراه خود تغییر مداوم، آیندهٔ بهتر، آسایش، و زیباشناسی زیاده‌خواهانه‌ای را یدک می‌کشد، و به طرز جالبی هم در جوامعی با ساختار سیاسی آزادیخواه رواج دارد و هم محافظه‌کار؛ چرا که به هر حال مدرنیته مقدمات دستیابی یکسان به منابع زیربنایی را فراهم می‌کند. در مقابل مدرنیتهٔ پرسابقه، سنت‌گرایی تاریخچهٔ مختصری دارد. سنت‌گرایی مختص جوامعی است که در آنها ارزش‌هایی حاکم‌اند که بیم آن می‌رود درصورت تغییر از دست بروند، در...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر