×

جستجو

جلسۀ مجازی دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مطالعات معماری ایران|«مناسبات حضور زنان و معماری بازار ‏تهران: از عهد ناصری تا انتهای دورۀ قاجاریه»

جلسۀ مجازی دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مطالعات معماری ایران 

«مناسبات حضور زنان و معماری بازار ‏تهران: از عهد ناصری تا انتهای دورۀ قاجاریه»| مریم عمارلو

استاد راهنما: دکتر مهرداد قیومی 

داوران: دکتر زهره تفضلی، دکتر مهنام نجفی

زمان: سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۸ تا ۱۰ صبح

 

بازار تهران از مهم‌ترین مکان‌های عمومی شهر تهران در دورۀ قاجاریه بود که در وجوه مختلف زندگی مردم آن دوران نقش داشت. افراد به سبب امور مختلفی از خرید گرفته تا تفریح، به بازار می‌رفتند. اغلب بر پرده‌نشینی و محصوریت زنان در خانه‌ها تأکید شده است اما جستجو در منابع نشان می‌دهد که زنان هم به بازار می‌رفتند، گاه بنا به ضرورت و گاه برای تماشا. منابع چندان به حضور زنان در بازار توجه نکرده‌اند اما از خلال همان اندک شواهد موجود، تحقیق حاضر در پی یافتن حضور یا غیبت زنان در بازار، چگونگی حضور و عوامل موثر بر آن، مکان‌هایی از بازار که زنان بیشتر در آن حضور داشتند و یافتن ارتباط بین معماری و حضور زنان در بازار تهران است. در این تحقیق برای یافتن مناسبات حضور زنان با معماری بازار تهران با روشی تفسیری- تاریخی سراغ منابع درجۀ اول موجود همچون سفرنامه‌ها، خاطرات، روزنامه‌ها و گزارش‌هایی از شهر رفته‌ایم و با نگاهی که در جستجوی حضور زنان در بازار بود، منابع، نقشه‌ها و تصاویر را بازبینی کرده‌ایم. بازارعرصه‌ای برای بسیاری از فعالیت‌های روزمرۀ مردم، محل برگزاری شماری از مناسبت‌ها و مکان رخ‌دادن برخی رویدادهای مهم بود پس حضور زنان در بازار تهران را ابتدا از منظر زندگی روزمره و سپس از دریچۀ مناسبت‌ها و رویدادها بررسی کرده‌ایم. زمان همواره برای حضور زنان در بازار مهم بود؛ چه در بازۀ یک شبانه‌روز و چه در گاه‌شماری یک سال؛ به همین سبب ساختار کلی تحقیق بر پایۀ زمان تنظیم شده است. در دورۀ تاریخی مد نظر این تحقیق، تقریباً همۀ زنان محدودیت‌هایی برای حضور در مکان‌های عمومی داشتند اما این محدودیت‌ها برای افراد مختلف، متفاوت بود. با بیان محدودیت‌های زنان، می‌بینیم که چگونه محدودیت‌های بیشتر گروهی از زنان منجر به حضور عدۀ دیگری از آنان در بازار می‌شود. همچنین عامل تأثیرگذار امنیت در حضور زنان را بررسی می‌کنیم؛ در مسیر رسیدن به بازار، حضور در بازار و فعالیت‌هایی همچون خرید کردن. خرید کردن از بازار، عامل مؤثری بر حضور زنان بود که احتمالا زمینه‌ساز تغییراتی در کالبد بازار شده است. منفعت حاصل از خرید و فروش در بازار ضرورت فراهم کردن فضایی مناسب برای حضور زنان را ایجاب می‌کرد. رویدادها و آیین‌ها فرصتی برای حضور چشمگیر زنان بود. زنان به دلایل گوناگون و در اوقات مختلف در بازار تهران حضور داشتند و در بسیاری از موارد حضورشان از معماری بازار تأثیر می‌پذیرفت و گاه بر بازار تأثیر می‌گذاشت.

 

از این پیوند می‌توانید از طریق برنامۀ ادوبی کانکت به صورت مهمان در جلسه شرکت کنید:

http://194.225.24.96/defa-memari-4

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
شیوۀ هم‌نشینی خانه‌ها در روستای کوخرد، بستک|برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، سعیده جوقه‌سالار
روستای کوخرد از قدیم‌ترین روستاهای شهرستان بستک در استان هرمزگان است. خانه‌های این روستا، که در ابتدا در بافتی متراکم و فشرده استقرار یافته بودند،...
روایت پیدایش و رشد یوسف‌آباد؛ قصهٔ شکل‌گیری و توسعهٔ محله‌ای در تهران| جلسهٔ دفاع از پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
دانشجو: نرگس عافی استادان راهنما: دکتر پیروز حناچی، دکتر الهام اندرودی استادان داور: دکتر مریم غروی خوانساری، دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی زمان: چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ از این پیوند می‌توانید ازطریق برنامۀ ادوبی کانکت به‌صورت مهمان در جلسه شرکت کنید: http://vroom.ut.ac.ir/arch4        
خانهٔ ملک در بازار تهران| برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
خانه‌ٔ ملک در بازار تاریخی تهران قرار دارد. ملک در سال ۱۲۹۷ خورشیدی این خانه را برای تأسیس کتابخانه و موزه شخصی خود در نظر گرفت؛ و در سال ۱۳۱۶ بعد از افتتاح رسمی کتابخانه خصوص‌اش در خانهٔ بازار، آن را با تمام اسباب و اثاثیه وقف آستان قدس رضوی کرد. در این پایان‌نامه کوشیدیم با توجه به نحوه استفاده توأمان از خانه برای فضای کتابخانه و موزهٔ ملی ملک و سکونت ملک به شناختی از مجموعهٔ خانه و روابط موجود  بین عرصهٔ خصوصی و عمومی دست پیدا کنیم. ما در این تحقیق با رجوع به کالبد خانهٔ بازار، اسناد تاریخی کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک، تاریخ شفاهی زندگی حسین آقا ملک، جراید و مکتوبات به توصیف کالبد خانهٔ بازار و تغییرات آن، شرح نحوه شکل‌گیری کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک و تأثیر آن بر کالبد خانه، بررسی نحوه و میزان سکونت او در خانهٔ پدری‌اش پرداختیم.  حسین آقا در...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر