×

جستجو

شیوۀ هم‌نشینی خانه‌ها در روستای کوخرد، بستک|برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، سعیده جوقه‌سالار

روستای کوخرد از قدیم‌ترین روستاهای شهرستان بستک در استان هرمزگان است. خانه‌های این روستا، که در ابتدا در بافتی متراکم و فشرده استقرار یافته بودند، به تدریج و با گسترش روستا از یکدیگر فاصله گرفتند و صورتی پراکنده به بافت مسکونی روستا بخشیدند که با هستۀ اولیۀ آن تفاوت دارد. در این تحقیق این پرسش را مطرح کرده‌ایم که در دوره‌های مختلف تاریخ روستا خانه‌ها چه شیوه‌هایی از هم‌نشینی را برگزیدند و چه عواملی موجب تفاوت در کیفیت هم‌نشینی آنها شده است؟

برای پاسخ به این پرسش با بهره‌گیری از راهبرد توصیف و طبقه‌بندی و با مطالعۀ میدانی کوخرد و مصاحبه با ساکنان روستا کیفیت‌های مختلف هم‌نشینی خانه‌های کوخرد، از زمان شکل‌گیری روستا تا سال ۱۳۴۶، شناسایی و عوامل موثر بر آن معرفی شد. در فصل نخست پایان‌نامه بیان شده است که هم‌نشینی خانه‌ها به چه معناست؛ فصل دوم به روستای کوخرد و بستر طبیعی و بافت مسکونی آن پرداخته است؛ در فصل سوم نیز تاریخ این روستا بر مبنای کیفیت هم‌نشینی خانه‌های آن به سه برهه تقسیم و روایتی از شکل‌گیری و گسترش روستا عرضه شده است؛ روایتی که بیان می‌کند در هر دوره کیفیت هم‌نشینی خانه‌های روستا چگونه بوده است و چه عواملی بر آن اثر کرده‌اند. 

در برهۀ اول خانه‌ها با فشردگی و انسجام زیاد کنار یکدیگر نشستند و هستۀ مسکونی متراکمی را شکل دادند؛ در برهۀ دوم میل به پراکندگی بیشتر در میان قطعات مسکونی ظاهر شد و در برهۀ سوم خانه‌ها آشکارا از یکدیگر فاصله گرفتند و از تراکم بافت مسکونی روستا کاستند. مهم‌ترین عواملی نیز که در هر دوره بر کیفیت هم‌نشینی این خانه‌ها اثر گذاشته‌ چهار تاست: توپوگرافی زمین؛ وقوع سیلاب‌ها؛ امنیت؛ و روابط خویشاوندی. این عوامل چهارگانه در هر دوره به صورتی در طرز کنار هم نشستن خانه‌ها موثر بوده‌اند؛ گاه در جهت تراکم بیشتر خانه‌ها و گاه در جهت پراکنده ساختن آنها.

  • برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
  • شیوۀ هم‌نشینی خانه‌ها در روستای کوخرد، بستک| سعیده جوقه‌سالار
  • استاد راهنما: دکتر محمد غلامعلی فلاح
  • داوران: دکتر زهره تفضلی، دکتر مهنام نجفی
  • زمان: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۰

از این پیوند می‌توانید از طریق برنامۀ ادوبی کانکت به صورت مهمان در جلسه شرکت کنید: http://194.225.24.96/defa-memari-4

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
روایت پیدایش و رشد یوسف‌آباد؛ قصهٔ شکل‌گیری و توسعهٔ محله‌ای در تهران| جلسهٔ دفاع از پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
دانشجو: نرگس عافی استادان راهنما: دکتر پیروز حناچی، دکتر الهام اندرودی استادان داور: دکتر مریم غروی خوانساری، دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی زمان: چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ از این پیوند می‌توانید ازطریق برنامۀ ادوبی کانکت به‌صورت مهمان در جلسه شرکت کنید: http://vroom.ut.ac.ir/arch4        
خانهٔ ملک در بازار تهران| برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
خانه‌ٔ ملک در بازار تاریخی تهران قرار دارد. ملک در سال ۱۲۹۷ خورشیدی این خانه را برای تأسیس کتابخانه و موزه شخصی خود در نظر گرفت؛ و در سال ۱۳۱۶ بعد از افتتاح رسمی کتابخانه خصوص‌اش در خانهٔ بازار، آن را با تمام اسباب و اثاثیه وقف آستان قدس رضوی کرد. در این پایان‌نامه کوشیدیم با توجه به نحوه استفاده توأمان از خانه برای فضای کتابخانه و موزهٔ ملی ملک و سکونت ملک به شناختی از مجموعهٔ خانه و روابط موجود  بین عرصهٔ خصوصی و عمومی دست پیدا کنیم. ما در این تحقیق با رجوع به کالبد خانهٔ بازار، اسناد تاریخی کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک، تاریخ شفاهی زندگی حسین آقا ملک، جراید و مکتوبات به توصیف کالبد خانهٔ بازار و تغییرات آن، شرح نحوه شکل‌گیری کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک و تأثیر آن بر کالبد خانه، بررسی نحوه و میزان سکونت او در خانهٔ پدری‌اش پرداختیم.  حسین آقا در...
برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران|عمارت خسروآباد سنندج: بررسی ارتباط تغییرات کالبدی با کارکرد آن
این مطالعه نشان می‌دهد که خسروآباد در صورت اولیه، بنایی منفرد در انتهای محور اصلی باغ داشت که ماهیت کارکردی آن با وضعیت امروز متفاوت...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر