×

جستجو

برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران|عمارت خسروآباد سنندج: بررسی ارتباط تغییرات کالبدی با کارکرد آن

برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه شهید بهشتی

عمارت خسروآباد سنندج: بررسی ارتباط تغییرات کالبدی با کارکرد آن| لوزا صلح‌میرزایی

استاد راهنما: دکتر هادی صفایی‌پور

داوران: دکتر زهره تفضلی، دکتر مهدی سلطانی

زمان: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۸ صبح

 

بنا و باغ خسروآباد در سال ۱۲۲۳ ق، در زمان حکومت امان‌الله‌خان اردلان در سنندج ساخته شده است. باغ در گذر زمان و بر اثر گسترش شهر، ویران شده؛ اما عمارت به صورت بخشی از مجموعه بناهایی که در طول زمان در باغ ساخته شده‌اند، باقی است. در طول زمان، عمارت، زندگی جاری در آن و ماهیت کالبدی در نسبت با باغ و محیط پیرامون، تغییرات بسیاری کرده است. هدف از این پایان‌نامه شناخت دگرگونی‌های کالبدی مجموعه بناهای خسروآباد، شناخت فعالیت‌های رخ داده در آن و روشن کردن ارتباط بین این دو موضوع است. 

در این تحقیق با روش تفسیری ـ تاریخی تغییرات کالبدی بنا را بررسی کرده‌ام. برای این کار با بررسی و تفسیر شواهد مادی موجود در مجموعه بناها، گزارش‌های مرمتی، تصاویر تاریخی و نقشه‌های معماری تغییرات صورت گرفته در آن را به دست آوردم. علاوه بر این، با بررسی و تفسیر دستۀ دیگری از منابع شامل تاریخ‌نامه‌های محلی، سفرنامه‌ها و خاطرات افراد، حدس‌هایی را در مورد صورت اولیۀ بنا مطرح کردم. پرسش از تغییرات کالبد بنا، جدا از فعالیت‌های انجام شده و اتفاقات رخ داده در آن نیست؛ بنابراین به این دو دسته از منابع ذکر شده، طی فرآیندی رفت و برگشتی پرداخته‌ام و با کنار هم قرار دادن آن‌ها به پاسخ پرسش‌های تحقیق رسیده‌ام. 

این مطالعه نشان می‌دهد که خسروآباد در صورت اولیه، بنایی منفرد در انتهای محور اصلی باغ داشت که ماهیت کارکردی آن با وضعیت امروز متفاوت بود. ویژگی‌ها و عناصر کالبدی مانند ایوان‌های رو به باغ، ارتفاع گرفتن بنا از سطح زمین و الگوی فضایی چهارصفه و نیز شواهد تاریخی برگرفته از منابع مکتوب بر نقش منظرگاهی آن در صورت اولیه تأکید دارد. این بنا همزمان با تضعیف قدرت حکومت اردلان‌ها بر کردستان، دچار تغییراتی شد؛ به طوری که در بازه‌ای از حیاتش، رو به ویرانی رفت و احتمالاً برای مدتی متروک ماند. با برچیده شدن حکومت اردلان‌ها، مالکیت باغ و بنا تغییر کرد و شرف‌الملک –مالک جدید آن در حدود سال ۱۳۰۰ ق ــ در آن تغییرات عمده‌ای ایجاد نمود و رونق و آبادانی نسبی را به آن بازگرداند. پس از مرگ او بنا بین وارثان تقسیم شد و چند خانواده به صورت هم‌زمان، در آن سکونت دائم داشتند. به فراخور این نوع از زندگی، هم بناهای موجود دچار تغییراتی شدند و هم بناهای جدیدی در اطراف آنها ساخته شد. به طوری که ماهیت کالبدی اولیۀ آن دچار تغییر شد و از بنایی منفرد با نقشی منظرگاهی درون باغ، به بخشی از مجموعه بناهایی تبدیل شد که به دور یک حیاط مرکزی در انتهای غربی باغ قرار داشتند.

 

از این پیوند می‌توانید از طریق برنامۀ ادوبی کانکت به صورت مهمان در جلسه شرکت کنید:

http://194.225.24.96/defa-memari-4

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
شیوۀ هم‌نشینی خانه‌ها در روستای کوخرد، بستک|برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، سعیده جوقه‌سالار
روستای کوخرد از قدیم‌ترین روستاهای شهرستان بستک در استان هرمزگان است. خانه‌های این روستا، که در ابتدا در بافتی متراکم و فشرده استقرار یافته بودند،...
روایت پیدایش و رشد یوسف‌آباد؛ قصهٔ شکل‌گیری و توسعهٔ محله‌ای در تهران| جلسهٔ دفاع از پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
دانشجو: نرگس عافی استادان راهنما: دکتر پیروز حناچی، دکتر الهام اندرودی استادان داور: دکتر مریم غروی خوانساری، دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی زمان: چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ از این پیوند می‌توانید ازطریق برنامۀ ادوبی کانکت به‌صورت مهمان در جلسه شرکت کنید: http://vroom.ut.ac.ir/arch4        
خانهٔ ملک در بازار تهران| برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
خانه‌ٔ ملک در بازار تاریخی تهران قرار دارد. ملک در سال ۱۲۹۷ خورشیدی این خانه را برای تأسیس کتابخانه و موزه شخصی خود در نظر گرفت؛ و در سال ۱۳۱۶ بعد از افتتاح رسمی کتابخانه خصوص‌اش در خانهٔ بازار، آن را با تمام اسباب و اثاثیه وقف آستان قدس رضوی کرد. در این پایان‌نامه کوشیدیم با توجه به نحوه استفاده توأمان از خانه برای فضای کتابخانه و موزهٔ ملی ملک و سکونت ملک به شناختی از مجموعهٔ خانه و روابط موجود  بین عرصهٔ خصوصی و عمومی دست پیدا کنیم. ما در این تحقیق با رجوع به کالبد خانهٔ بازار، اسناد تاریخی کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک، تاریخ شفاهی زندگی حسین آقا ملک، جراید و مکتوبات به توصیف کالبد خانهٔ بازار و تغییرات آن، شرح نحوه شکل‌گیری کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک و تأثیر آن بر کالبد خانه، بررسی نحوه و میزان سکونت او در خانهٔ پدری‌اش پرداختیم.  حسین آقا در...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر