×

جستجو

خانهٔ ملک در بازار تهران| برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران

خانه‌ٔ ملک در بازار تاریخی تهران قرار دارد. ملک در سال ۱۲۹۷ خورشیدی این خانه را برای تأسیس کتابخانه و موزه شخصی خود در نظر گرفت؛ و در سال ۱۳۱۶ بعد از افتتاح رسمی کتابخانه خصوص‌اش در خانهٔ بازار، آن را با تمام اسباب و اثاثیه وقف آستان قدس رضوی کرد. در این پایان‌نامه کوشیدیم با توجه به نحوه استفاده توأمان از خانه برای فضای کتابخانه و موزهٔ ملی ملک و سکونت ملک به شناختی از مجموعهٔ خانه و روابط موجود  بین عرصهٔ خصوصی و عمومی دست پیدا کنیم.

ما در این تحقیق با رجوع به کالبد خانهٔ بازار، اسناد تاریخی کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک، تاریخ شفاهی زندگی حسین آقا ملک، جراید و مکتوبات به توصیف کالبد خانهٔ بازار و تغییرات آن، شرح نحوه شکل‌گیری کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک و تأثیر آن بر کالبد خانه، بررسی نحوه و میزان سکونت او در خانهٔ پدری‌اش پرداختیم. 

حسین آقا در طول پنجاه سالی که این خانه را در اختیار داشت یکی از عمارت‌های خانه را تخریب و یک عمارت نوساز برای کتابخانه و قرائتخانه ساخت. همچنین وی تالار‌های عمارت بیرونی خانه را با ویترین‌های نمایش آثار تاریخی تبدیل به موزه کرد. ملک با وجود این که خانهٔ پدری‌اش را تبدیل به یک کتابخانه و موزهٔ عمومی کرده بود در این خانه منزل داشت. 

در فصل اول این پژوهش به بررسی کالبد خانهٔ ملک و تغییرات آن پرداختیم. در فصل دوم تلاش کردیم خانه و نحوه زندگی ملک در خانه بازار را از منظر کتابخانه و موزه ببینیم. و در فصل سوم به شرح و بررسی نحوه و میزان سکونت حاج حسین آقا در خانهٔ بازار پرداختیم. در این فصل با تفصیل بیشتری در مورد نحوه و فضاهای سکونت ملک در خانه‌ٔ پدری و دیگر افرادی که در این خانه اقامت داشتند و تأثیراتی که حضور کتابخانه و موزه بر نحوه زندگی ملک در خانه داشت صحبت کردیم.

 

از این پیوند می‌توانید از طریق برنامۀ ادوبی کانکت به صورت مهمان در جلسه شرکت کنید:

http://194.225.24.96/defa-memari-4

 

دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

خانهٔ ملک در بازار تهران|محمد صادق نجف‌زاده 

استاد راهنما: دکتر زهرا اهری 

داوران: دکتر محمد غلامعلی فلاح، دکتر نیلوفر رضوی

زمان: چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ صبح

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
شیوۀ هم‌نشینی خانه‌ها در روستای کوخرد، بستک|برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، سعیده جوقه‌سالار
روستای کوخرد از قدیم‌ترین روستاهای شهرستان بستک در استان هرمزگان است. خانه‌های این روستا، که در ابتدا در بافتی متراکم و فشرده استقرار یافته بودند،...
روایت پیدایش و رشد یوسف‌آباد؛ قصهٔ شکل‌گیری و توسعهٔ محله‌ای در تهران| جلسهٔ دفاع از پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
دانشجو: نرگس عافی استادان راهنما: دکتر پیروز حناچی، دکتر الهام اندرودی استادان داور: دکتر مریم غروی خوانساری، دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی زمان: چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ از این پیوند می‌توانید ازطریق برنامۀ ادوبی کانکت به‌صورت مهمان در جلسه شرکت کنید: http://vroom.ut.ac.ir/arch4        
برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران|عمارت خسروآباد سنندج: بررسی ارتباط تغییرات کالبدی با کارکرد آن
این مطالعه نشان می‌دهد که خسروآباد در صورت اولیه، بنایی منفرد در انتهای محور اصلی باغ داشت که ماهیت کارکردی آن با وضعیت امروز متفاوت...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر