×

جستجو

برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران| بررسی استعدادهای فرآیند ایچ‌بی‌آی‌ام در فهم تاریخی مجموعهٔ حرم شریف سامرا

برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه شهید بهشتی

بررسی استعدادهای فرآیند ایچ‌بی‌آی‌ام در فهم تاریخی مجموعهٔ حرم شریف سامرا| محمد صلاحی

استاد راهنما: دکتر هادی صفایی‌پور

داوران: دکتر مهرداد قیومی بیدهندی، دکتر مجید حیدری دلگرم

زمان: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۳۰ صبح

 

ورود فناوری اطلاعات به صنعت ساختمان باعث به وجود آمدن نرم‌افزارهایی برای مدیریت ساخت و بهره‌برداری شد که به تدریج اطلاعات غیرهندسی را توانستند مدیریت کنند. با گرد هم آمدن این نرم‌افزارها فرآیندی به نام بی‌آی‌ام به وجود آمد. استفاده از فرآیند تنها برای ساخت بناهای نو نبود، بلکه برای مدیریت بناهای موجود و بناهای تاریخی نیز بود. با گسترش استفاده از بی‌آی‌ام برای مدیریت بناهای تاریخی ایچ‌بی‌آی‌ام به وجود آمد که علاوه بر اطلاعات و مدل‌های بناهای نوساخته می‌تواند مدل‌های بناهای تاریخی و اطلاعات ملموس و ناملموس را مدیریت کند. فرآیند ایچ‌بی‌آی‌ام بیشتر برای مستندسازی و مرمت و کمتر برای معرفی بناها و تحقیقات روی بناهای تاریخی استفاده شده است. این تحقیق به دنبال بررسی استعدادهای این فرآیند برای فهم تاریخی مجموعۀ حرم شریف سامرا است. امکاناتی که در پیشینه‌های استفاده از ایچ‌بی‌آی‌ام مشاهده کردیم استعدادهایی برای شناخت تاریخی حرم شریف فراهم می‌آورد. پس ابتدا به سراغ حرم شریف رفتیم تا بیشتر بنا و مسائل آن را بشناسیم. مسائل حرم شریف از بررسی گزارش گروه خادمین سامرا از مطالعه روی حرم شریف به دست آوردیم. مسائل حرم شریف در سه دستۀ: مسائل مربوط به تغییرات کالبدی؛ مسائل دربارۀ تغییرات کاربردی اجزا؛ مقایسۀ دو دستۀ اول، یعنی مقایسۀ تغییرات کالبدی و کاربردی است. از میان پرسش‌ها، پرسش در مورد سرداب مقدس را انتخاب کردیم. بنابر شناخت فرآیند ابزارهای مناسب را برای مدل‌سازی انتخاب می‌کنیم. ابزارهای مختلفی برای مدل‌سازی در فرآیند ایچ‌بی‌آی‌ام وجود دارد که براساس، توانایی مدل‌سازی، دسترسی، و توانایی تبادل اطلاعات نرم‌افزار بلندر با افزونۀ بی‌آی‌ام آن را انتخاب کردیم. در اولین مرحله به مدل‌سازی اجزای مورد نیاز بنا برای پاسخ به پرسش‌های تاریخی پرداختیم. سپس اطلاعات اجزا را با دسته‌بندی‌های لازم وارد کردیم. با وجود مدل و اطلاعات با استفاده از امکانات نمایش، به سوال‌های شناخت تاریخی سرداب مقدس در حرم شریف پاسخ دادیم. امکاناتی که این فرآیند در اختیار می‌گذارد برای جست و جو در اطلاعات ذخیره شده، گزینش نمایش، و چگونگی نمایش اجزای بناست. این امکان می‌تواند به پرسش‌های ما پاسخ دهد اما هنوز برای کامل شدن نرم‌افزارهای فرآیند ایچ‌بی‌آی‌ام باید سعی کرد و تجربه‌های بیشتری لازم است تا بتوان به استانداردهایی برای ذخیرۀ اطلاعات تاریخی، ملموس، و ناملموس رسید. همچنین به نمایش گذاشتن اطلاعات نیازمند استانداردهایی است.

 

از این پیوند می‌توانید از طریق برنامۀ ادوبی کانکت به صورت مهمان در جلسه شرکت کنید:

http://194.225.24.96/defa-memari-4

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
شیوۀ هم‌نشینی خانه‌ها در روستای کوخرد، بستک|برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، سعیده جوقه‌سالار
روستای کوخرد از قدیم‌ترین روستاهای شهرستان بستک در استان هرمزگان است. خانه‌های این روستا، که در ابتدا در بافتی متراکم و فشرده استقرار یافته بودند،...
روایت پیدایش و رشد یوسف‌آباد؛ قصهٔ شکل‌گیری و توسعهٔ محله‌ای در تهران| جلسهٔ دفاع از پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
دانشجو: نرگس عافی استادان راهنما: دکتر پیروز حناچی، دکتر الهام اندرودی استادان داور: دکتر مریم غروی خوانساری، دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی زمان: چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ از این پیوند می‌توانید ازطریق برنامۀ ادوبی کانکت به‌صورت مهمان در جلسه شرکت کنید: http://vroom.ut.ac.ir/arch4        
خانهٔ ملک در بازار تهران| برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
خانه‌ٔ ملک در بازار تاریخی تهران قرار دارد. ملک در سال ۱۲۹۷ خورشیدی این خانه را برای تأسیس کتابخانه و موزه شخصی خود در نظر گرفت؛ و در سال ۱۳۱۶ بعد از افتتاح رسمی کتابخانه خصوص‌اش در خانهٔ بازار، آن را با تمام اسباب و اثاثیه وقف آستان قدس رضوی کرد. در این پایان‌نامه کوشیدیم با توجه به نحوه استفاده توأمان از خانه برای فضای کتابخانه و موزهٔ ملی ملک و سکونت ملک به شناختی از مجموعهٔ خانه و روابط موجود  بین عرصهٔ خصوصی و عمومی دست پیدا کنیم. ما در این تحقیق با رجوع به کالبد خانهٔ بازار، اسناد تاریخی کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک، تاریخ شفاهی زندگی حسین آقا ملک، جراید و مکتوبات به توصیف کالبد خانهٔ بازار و تغییرات آن، شرح نحوه شکل‌گیری کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک و تأثیر آن بر کالبد خانه، بررسی نحوه و میزان سکونت او در خانهٔ پدری‌اش پرداختیم.  حسین آقا در...
برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران|عمارت خسروآباد سنندج: بررسی ارتباط تغییرات کالبدی با کارکرد آن
این مطالعه نشان می‌دهد که خسروآباد در صورت اولیه، بنایی منفرد در انتهای محور اصلی باغ داشت که ماهیت کارکردی آن با وضعیت امروز متفاوت...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر