×

جستجو

جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران| بازخوانی نقد مطبوعاتی لوئیس مامفورد

جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران 

بازخوانی نقد مطبوعاتی لوئیس مامفورد| سارا رستم‌زاده

استاد راهنما: دکتر زهره تفضّلی

داوران: دکتر عاطفه کرباسی، دکتر محمدغلامعلی فلاح

زمان: چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶

نقد معماری از جمله مهم‌ترین راه‌ها برای اصلاح روش‌ها و بهبود کیفیت معماری است. لوئیس مامفورد یکی از مهم‌ترین منتقدان معماری قرن بیستم در امریکا است که رجوع به تجربیات او در نقدنویسی در شناخت شیوه‌های نقدنویسی بسیار اهمیت دارد. هدف این پایان‌نامه شناخت نقد مطبوعاتی لوئیس مامفورد از منظر مقالات او در ستون اسکای لاین نشریۀ نیویورکر است. برای دستیابی به این هدف نقدهای مامفورد بر اساس شیوۀ تحلیل و تفسیر متن‌محور بازخوانی شده و ویژگی‌ها و مؤلفه‌های سازندۀ آن‌ها استنباط و شرح داده شدند.

مامفورد از سال ۱۹۳۱ تا ۱۹۶۳، تعداد ۱۶۱ نقد در ستون اسکای لاین مجلۀ نیویورکر منتشر کرده است. این نقدها از حیث مضمون به پنج دستۀ بناها؛ شهرها، نمایشگاه‌ها، کتاب‌ها، و معماران تقسیم می‌شوند که گسترۀ متنوعی از موضوعات از آپارتمان‌های کوچک تا تحولات شهری در آن جای می‌گیرند. مامفورد فضا و مکان را با حضور انسان تعریف می‌کند و انسان را جزئی از معماری و شهر می‌داند. او علاوه بر اینکه به بستر و زمینۀ بناها و رویدادها توجه دارد،آن‌ها را سیال در جریان زمان می‌بیند؛ تأثیرات گذشته بر آن‌ها را می‌سنجد و احتمالات آینده را دربارۀ آنها پیش‌بینی می‌کند. او تأثیرات جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی را بر موضوع در نظر می‌گیرد. داوری‌های او از موضوعات عادلانه و بر مبنای شرح سلسلۀ علل صورت می‌گیرد و در نهایت به طرح پیشنهاد و راه‌حل ختم می‌شود. 

در مجموع می‌توان گفت نقد معماری از منظر مامفورد برابر است با سنجش ویژگیها و کیفیات مثبت و منفی مکان و فضای پدید آمده توسط انسان، برمبنای ماهیت و اهداف از پیش تعیین شده برای آن‌ها و در راستای تأمین نیازهای انسانی در مقیاس فرد و جامعه که در نهایت به ارائۀ پیشنهاداتی در جهت بهبود کیفیت معماری ختم می‌شود.

 

از این پیوند می‌توانید از طریق برنامۀ ادوبی کانکت به صورت مهمان در جلسه شرکت کنید:

http://194.225.24.96/defa-memari-4

 

اشتراک مطلب
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
شیوۀ هم‌نشینی خانه‌ها در روستای کوخرد، بستک|برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، سعیده جوقه‌سالار
روستای کوخرد از قدیم‌ترین روستاهای شهرستان بستک در استان هرمزگان است. خانه‌های این روستا، که در ابتدا در بافتی متراکم و فشرده استقرار یافته بودند،...
روایت پیدایش و رشد یوسف‌آباد؛ قصهٔ شکل‌گیری و توسعهٔ محله‌ای در تهران| جلسهٔ دفاع از پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
دانشجو: نرگس عافی استادان راهنما: دکتر پیروز حناچی، دکتر الهام اندرودی استادان داور: دکتر مریم غروی خوانساری، دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی زمان: چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ از این پیوند می‌توانید ازطریق برنامۀ ادوبی کانکت به‌صورت مهمان در جلسه شرکت کنید: http://vroom.ut.ac.ir/arch4        
خانهٔ ملک در بازار تهران| برگزاری جلسۀ دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
خانه‌ٔ ملک در بازار تاریخی تهران قرار دارد. ملک در سال ۱۲۹۷ خورشیدی این خانه را برای تأسیس کتابخانه و موزه شخصی خود در نظر گرفت؛ و در سال ۱۳۱۶ بعد از افتتاح رسمی کتابخانه خصوص‌اش در خانهٔ بازار، آن را با تمام اسباب و اثاثیه وقف آستان قدس رضوی کرد. در این پایان‌نامه کوشیدیم با توجه به نحوه استفاده توأمان از خانه برای فضای کتابخانه و موزهٔ ملی ملک و سکونت ملک به شناختی از مجموعهٔ خانه و روابط موجود  بین عرصهٔ خصوصی و عمومی دست پیدا کنیم. ما در این تحقیق با رجوع به کالبد خانهٔ بازار، اسناد تاریخی کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک، تاریخ شفاهی زندگی حسین آقا ملک، جراید و مکتوبات به توصیف کالبد خانهٔ بازار و تغییرات آن، شرح نحوه شکل‌گیری کتابخانه و موزهٔ ملّی ملک و تأثیر آن بر کالبد خانه، بررسی نحوه و میزان سکونت او در خانهٔ پدری‌اش پرداختیم.  حسین آقا در...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر