×

جستجو

عبدالله مؤذن‌زاده کلور

عبدالله مؤذن‌زاده کلور

تاریخچۀ شهر ماسال؛ انامقلی ماسالی و طرحی از شهر
عبدالله مؤذن‌زاده کلور

۱. مقدمه در تاریخ شهرسازی ایران، وقف و هبه نقش عظیمی در توسعۀ شهرها داشته‌اند‌. در بیشتر شهرهای ایران گذشته از اقداماتی که حاکمان در توسعه و رونق شهر کرده‌اند، بانیان نیکوکار هم نقشی بسزا در امکان زیست بهتر در شهر و حل معضلات آن  ایفا کرده‌اند. بناهای عام‌المنفعه‌ای که به دست بانیان خیر پدید آمده است، بخش عظیمی از تشکیلات و تأسیسات شهری ایران هستند. با این حال شهرهای انگشت‌شماری هستند که به یک شخص و بانی شناخته می­شوند. شهر ماسال در این شمار قرار می‌گیرد. چرا که بیشتر آثار شهری و بناها و تشکیلات پاگرفته در آن مرهون...

ناودان همسایه در جنگ آورد؛ معرفی نظامات حقوقی عرفی در کلور
عبدالله مؤذن‌زاده کلور

بازشناسی معماری و شهرسازی گذشته جز با معرفت به تمام ساحات و مراتب آن حاصل نمی­‌شود. یکی از مقولات بسیار مهم در این حوزه شناخت نظامات حقوقی هر شهر و روستاست که صورتی ناملموس دارد و در مشاهدات و بازدیدها چنان­که باید نمی‌­توان آن را دریافت. در بررسی چند قباله مربوط به خانه‌­های کلور به نکاتی حقوقی برخوردم که بدیع می‌­نمود یا حداقل با نظام حقوقی کنونی بسیار متفاوت بود. مدیریت آب­‌های سطحی و تغذیۀ دام دو مسئلۀ بسیار مهم بود که در قباله به چگونگی­‌ها اشاره شده است. کلور شهری در درۀ شاهرود در جنوب شهرستان خلخال است. همانند...

شهر قم و فروش کاشی‌ها
عبدالله مؤذن‌زاده کلور

۲۵ رجب ۱۳۰۶ق   ...طولاً شهر قم را گردش کردم و بسیار شهر کثیفی است که در هیچ نقطۀ ایران شهر به این کثافت نیست. بارویی در قدیم داشته که تماماً منهدم است قدری از برج برپاست که معلوم می­شود در آبادی برج و بارویی عالی بوده است. بیرون دروازۀ مشهور به دروازۀ اصفهان مقبره علی بن جعفر است. کاشیکاری بسیار ممتازی دارد اگر به فرنگی­ها بفروشند ده هزار تومان کاشی را می­خرند. کاشی پر طاووسی است. آنچه بر من معلوم شده آبادانی شهر در این طرف بوده و قبل از بنای بقعه حضرت معصومه که به دست شاه اسماعیل...

تاریخ مجلس سنا
عبدالله مؤذن‌زاده کلور

مجلس سنا که تشکیل آن در قانون اساسی مشروطه پیش­بینی شده بود، نهایتاً با چهل سال تأخیر در سال ۱۳۲۸ش پا گرفت. اما گویا حتی پیش از انقلاب مشروطه کوششی ناموفق در تأسیس آن صورت گرفته است: «در دهم شوال ۱۳۱۵ق ریاست مجلس سنا، یعنی مجلس و محل گفت­وگو و مشاوره محاسن و قبایح مملکت را اعلیحضرت شهریاری [مظفرالدین­شاه قاجار] به جناب نظام­الملک مرحمت کرد. تا حال در ایران  چنین ریاستی منعقد نشده. افسوس که که اسم بی مسمی بود و دائر نشد». منبع: سپهر، عبدالحسین­‌خان. «مرآت الوقایع مظفری». در مرآت الوقایع مظفری و یادداشت­های ملک المورخین. با تصحیحات و توضیحات و...

[ساختمان باهره سلطنتی طهران]
عبدالله مؤذن‌زاده کلور

تهران دورۀ قاجار و به‌­ویژه دورۀ ناصرالدین شاه را اغلب با صفت باهره (درخشان روشن) خوانده اند. اما ناصرالدین شاه عمرش به دنیا نبود تا صورت مدرن باهریت را به چشم ببیند. در دورۀ مطفرالدین شاه چراغ برق در ایران متداول شد. او بنایی در مجموعۀ کاخ گلستان ساخت که شب‌ها چون روز روشن می‌­شد. «یکی از حیاط‌­های اندرونی سلطنتی طهران را که برابر نارنجستان است، شاه امسال از اندرون خارج کرد و جزو بیرون قرار داد و در آنجا یک دستگاه عمارت رفیعه بنا کرد به سبک عمارات فرنگ و ایوانی در آن جا ساخت که شکم ایوان خالی...

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر