×

جستجو

مهرنوش سروش

مهرنوش سروش

یک رود و دو نام، پیشینۀ تاریخی رود شاوور شوش
مهرنوش سروش

مناظر و عوارض طبیعی پویا هستند. کوه‌ها برمی‌آیند و با باد و باران شسته می‌شوند، رودها ایجاد می‌شوند و تغییر مسیر می‌دهند، دشت‌ها به زیر آب می‌روند و دریاها دشت می‌شوند. با این وجود معمول است که از این پویایی غفلت کنیم و فرض کنیم که عوارض و پدیده‌هایی که امروز می‌بینیم در هزاره‌های پیشین هم به همین شکل و در همین مکان،‌ بی‌تغییر، بوده‌اند. در میان مناظر طبیعی، رودهای جاری در دشت‌های آبرفتی یکی از پویاترین و ناپایدارترین پدیده‌ها هستند و در طول یک سده هم ممکن است بارها مسیر و مختصاتشان تغییر کند.[۱] لازم است این پویایی در...

جستجوی شواهد مادی صنایع تولید پارچه در خوزستان عهد ساسانی و اسلامی
مهرنوش سروش

یکی از پیچیدگی‌های مطالعات سازه‌های تاریخی آبی فهم درست کارکرد آنهاست که چالشی مشترک در مطالعهٔ بسیاری از آثار معماری و مهندسی کهن است. این نوشتار کوتاه اشاره‌ای به آثار آبی تاریخی‌ای خواهم کرد که ممکن است کارکرد اصلی آنها صنعتی، به ویژه برای تولید پارچه، بوده باشد.

باز‌اندیشی در تاریخ‌گذاری و کارکرد سازه‌های آبی شوشتر: پل بند شادروان
مهرنوش سروش

شاهنشاهی ساسانی جایگاهی خاص در تاریخ آبیاری و مهندسی آبی دارد. سازه‌های آبی بسیاری از جمله پل‌ها و بندها و کانال‌ها و آبگیرها در جوار رودخانه‌های دائمی عراق و خوزستان و فارس، به دورۀ‌ ساسانی و به خصوص به شاهان قدرتمند این امپراطوری، شاپور اول، اردشیر اول و دوم، و خسرو اول نسبت داده می‌شوند.

وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر